MAŠKOVÁ, Šárka. Palivo-regulační soustavy leteckých lopatkových motorů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61027. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Šplíchal.

Uložit do Citace PRO