ŠEVČÍK, Ondřej. Konstrukce přípravku pro zatěžování vzorku ohybem na univerzálním zkušebním stroji [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61035. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Návrat.

Uložit do Citace PRO