AXMAN, Tomáš. Vývoj nosiče vzorků pro měření elektrických vlastností v UHV SEM [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61036. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bábor.

Uložit do Citace PRO