BEZRODNÝ, Roman. Pásový dopravník pro recyklované kamenivo [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61041. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.
Uložit do Citace PRO