NAVRÁTILOVÁ, Sára. Design dozimetru [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61042. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Eva Fridrichová.
Uložit do Citace PRO