ŠILHAN, Lukáš. Příprava ultra ostrých hrotů pro STM - TERS aplikace [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61043. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Vít Jan.

Uložit do Citace PRO