REGINÁČ, Jan. Příprava práškových prekurzorů ternárních slitin s tvarovou pamětí mechanickým legováním práškových směsí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61045. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jan Čížek.
Uložit do Citace PRO