KROULÍKOVÁ, Tereza. Numerické řešení algebraicko-diferenciálních rovnic s indexem 2 [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61083. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jitka Zatočilová.
Uložit do Citace PRO