KLEMSA, David. Výroba a vlastnosti otěruvzdorných chromových litin [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61097. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Antonín Záděra.
Uložit do Citace PRO