ZVONÍČEK, Josef. Návrh předního závěsu kol a úprava řízení závodního pneumobilu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61100. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Matúš Ranuša.

Uložit do Citace PRO