JENIŠ, Filip. Návrh konstrukční úpravy upínání pro motocyklovou GPS [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61103. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Milan Klapka.
Uložit do Citace PRO