RESL, Ondřej. Matematické modelování dynamiky letu [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61105. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Zdeněk Opluštil.
Uložit do Citace PRO