ŽIŽLAVSKÝ, Marek. Výroba prototypu tělesa odsávání CNC frézky na 3D FDM tiskárně [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61111. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.
Uložit do Citace PRO