NAVRÁTIL, Lukáš. Analýza a optimalizace pneumatického systému závodního pneumobilu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61122. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Matúš Ranuša.
Uložit do Citace PRO