VARHANÍK, Matúš. Návrh rozmístění technologie provozu "nástrojárny" pro výrobu forem [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61126. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Strejček.

Uložit do Citace PRO