ŠREIBR, Vít. Konstrukce rotačního uložení polohovací satelitní antény [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61134. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.
Uložit do Citace PRO