KOZUBÍK, Lukáš. Spojitý jednodruhový populační model v biologii [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61143. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Viera Štoudková Růžičková.
Uložit do Citace PRO