BEDNÁŘ, Martin. Stříhání jako dokončovací operace [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61147. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Michaela Císařová.
Uložit do Citace PRO