PODANÝ, Petr. Porovnání drsnosti řezných hran při dělení materiálu CO2 a YbYAG laserem [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61149. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.

Uložit do Citace PRO