BLAHUŠIAKOVÁ, Barbora. Návrh a tvorba datové struktury a webové stránky pro Mystery Shopping agenturu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61168. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Aleš Klusák.
Uložit do Citace PRO