MATLASOVÁ, Monika. Studie průběhu zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61181. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO