BIALOŽYT, Michal. Modelování proudění v zařízeních procesního průmyslu [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6119. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Hájek.

Uložit do Citace PRO