KUTÍLKOVÁ, Andrea. Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61194. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lucie Folprechtová.
Uložit do Citace PRO