GEMBICKÁ, Martina. Studie výrobní logistiky ve vazbě na materiálové toky v obchodní zakázce [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61210. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO