ŠILON, Dávid. Analýza výrobních procesů ve firmě za účelem jejich optimalizace [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61236. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Hana Klčová.
Uložit do Citace PRO