KRUŽÍK, Jiří. Návrh podpory plánování výroby v informačním systému [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61243. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.
Uložit do Citace PRO