KULIL, Vladimír. Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6126. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ivo Telec.
Uložit do Citace PRO