VIDRNÁKOVÁ, Simona. Využívaní informačních a komunikačních technologií v podnicích v České republice [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61269. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Eva Michalíková.
Uložit do Citace PRO