LOCHMAN, Jan. Analýza a optimalizace řízení fotbalového klubu FC Kyjov 1919 o.s [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61286. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Hana Lepková.
Uložit do Citace PRO