ŠOUKAL, Michal. Podnikatelský plán pro distribuci značky Revision [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61287. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jana Hornungová.
Uložit do Citace PRO