SVOZIL, Libor. Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ61 [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6129. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Podrábský.

Uložit do Citace PRO