TRÚNEK, Michal. Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na přípravu technické dokumentace a kalkulace nákladů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61293. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO