FLEKAL, Lukáš. FTC řízení průmyslových robotů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/613. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Tomáš Kubela.
Uložit do Citace PRO