MOUDRÁ, Libuše. Posouzení informačního sytému a návrh změn [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61306. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Aleš Klusák.
Uložit do Citace PRO