PROCHÁZKOVÁ, Eliška. Studie řízení logistické koncepce se zaměřením na plynulé materiálové toky [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61364. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO