ŠIMARA, Michal. Klasifikace IT produktů a služeb určených pro řízení a správu kritických aktiv [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61368. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sodomka.
Uložit do Citace PRO