NEMEC, Matej. Návrh výroby krytu USB zásuvky pro nabíjení mobilních zařízení ze zdi [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61379. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO