DVOŘÁČEK, Michal. Zhodnocení hospodaření obce Mistrovice [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61381. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Martin Pernica.

Uložit do Citace PRO