ŠPETA, Marek. Programová implementace subjektivnich testů zvukové kvality [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6139. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Rášo.
Uložit do Citace PRO