MIČÍKOVÁ, Petra. Návrh podnikatelského plánu pro založení posilovny [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61390. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO