MAZÁKOVÁ, Zuzana. Posouzení informačního sytému a návrh změn pro společnost M8D s.r.o [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61399. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Aleš Klusák.

Uložit do Citace PRO