NAVRÁTIL, Ondřej. Analýza předčištění pracovní látky pro účely výměny tepla [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6141. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Jegla.

Uložit do Citace PRO