TARČÁKOVÁ, Denisa. Marketingový mix podniku vinotéka Staré hory [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61419. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO