ČILEKOVÁ, Marta. Analýza proteinů gluteninové frakce u ozimé pšenice kultivované v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61456. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.
Uložit do Citace PRO