SUKOVÁ, Petra. Stanovení antibiotik v odpadní vodě [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61458. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Milada Vávrová.

Uložit do Citace PRO