ČÍŽEK UXOVÁ, Nikol. Chrlič [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61463. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performance. Vedoucí práce Jennifer Helia De Felice.
Uložit do Citace PRO