ŽILINSKÝ, Michal. Dom [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61466. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.
Uložit do Citace PRO