LUKEŠOVÁ, Eva. Já v možnostech [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61469. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.

Uložit do Citace PRO