PROCHÁZKA, Přemysl. Vrstvy [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61473. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Vasil Artamonov.

Uložit do Citace PRO