PETROV, Roman. Komplexní simulátor slunečního záření [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61480. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Michal Ptáček.

Uložit do Citace PRO